Kategorier

Programmet kan analysere og korrigere feil innenfor følgende kategorier på norsk:

 1. Stor forbokstav
 2. Verb nåtid (Nåtid-r)
 3. Sammensatte ord
 4. Kongruens
 5. Stavefeil
 6. Tegnsetting

Hver kategori har en eller flere underkategorier, som gir programmet mulighet til å analysere og registrere feil på et mer detaljert nivå.

1. Stor forbokstav

I kategorien stor forbokstav er det to underkategorier:

 1. Begynnelsen av setningen
 2. Egennavn

Hvis man starter en setning med liten forbokstav, eller hvis man skriver et navn med liten forbokstav, så vil programmet analysere det som en feil og foreslå ordet med stor forbokstav.

Hvis man starter en setning med liten forbokstav, og ordet er et navn, så vil feilen bli identifisert som “Starten av en setning”.

Stor forbokstav AppWriter

2. Verb nåtid (nåtid-r)

I kategorien verb nåtid (nåtid-r) er det to underkategorier:

 1. Manglende r på verbet
 2. Lagt til en r på verbet

Manglende r på verbet er for eksempel hvis du skriver:

Jeg kjøre en tur

Her mangler det en r, og derfor vil feilen bli kategorisert under manglende r i nåtid.

Lagt til en r på verbet er for eksempel hvis du skriver:

Jeg skal kjører en tur

Nåtid-r

Her skal det ikke være en r, og derfor vil feilen bli kategorisert under for mange r.

3. Sammensatte ord

I kategorien sammensatte ord er det 3 underkategorier:

 1. Substantiv + substantiv
 2. Substantiv + substantiv (kanskje)
 3. Forskjellige ordklasser

Substantiv + substantiv er sammensatte ord hvor begge ord er klassifisert som substantiv, for eksempel:

Jeg er så glad fordi det snart er sommer ferie

Her vil feilen bli registrert som substantiv + substantiv, og brukeren vil få et forslag med det korrekte sammensatte ordet.

Sommer ferie - sammensatte ord

Substantiv + substantiv (kanskje) er sammensatte ord hvor begge ord er klassifisert som substantiv, men hvor programmet ikke kjenner det sammensatte ordet, for eksempel:

Jeg har en plastikk fiolin

Plastikk fiolin - sammensatte ord

Her vil feilen bli registrert som substantiv + substantiv (kanskje), og brukeren får ikke et forslag, men en advarsel om at det står to substantiv umiddelbart etter hverandre, noe som er usannsynlig. Denne feilen blir kun vist når programmet ikke har et passende forslag.

Andre ordklasser er sammensatte ord som består av forskjellige ordklasser, for eksempel:

Jeg er en produkt utvikler

Her vil feilen bli registrert som andre ordklasser, fordi produkt er et substantiv og utvikler er et verb. Feilen blir kun registrert hvis programmet har sett de to ordene som et sammensatt ord.

Produkt utvikler - sammensatte ord

4. Kongruens

Programmet kan sjekke kongruens i setninger. Kongruens eller samsvar betyr i denne sammenheng at det er et samsvar mellom kjønn, tall og/eller bestemthet i setningen. Programmet aksepterer for eksempel ikke:

Min store hus eller Mitt stor hus

Feilen oppdages som en kongruensfeil innenfor en passende underkategori. For eksempel vil Mitt stor hus bli registrert i underkategorien: bestemthet (artikkel + adjektiv), da det ikke er bestemthet mellom ordene.

5. Stavefeil

I stavekontrollkategorien er det tre underkategorier:

 1. Forvekslingsord

 2. Fonetiske stavefeil

 3. Skrivefeil 

Forvekslingsord er ord som uttales likt, men staves på forskjellige måter, for eksempel:

Jeg sitter ved boret 

Her registreres feilen som en forvirring, og det korrekte alternativet vil bli foreslått. Feil i kategorien forvekslingsord bestemmes av konteksten ordet er inkludert i. 

Fonetiske stavefeil er feil hvor brukeren staver et ord feil, men på en måte som kan uttales som et riktig stavet ord. For eksempel: 

Jeg har en hesd. 

Her vil programmet identifisere feilen og vanligvis foreslå ett eller flere alternativer til riktig stavemåte. 

Skrivefeil er den siste underkategorien. Den vil markere at noe er feil om det ikke passer inn i de to andre underkategoriene, og hvis det ikke ligner et riktig velformulert ord. 

6. Tegnsetting

I kategorien for tegnsetting er det følgende underkategorier:

 1. Mangler mellomrom etter punktum 
 2. Mangler mellomrom etter komma
 3. Flere mellomrom
 4. Tegnsetting mellom helsetninger

De tre underkategoriene for mellomrom registrerer feil hvis en bruker har satt for mange mellomrom, eller hvis en bruker har glemt å sette mellomrom etter komma og punktum.

Besøke mormor - mellomrom

Tegnsetting mellom helsetninger forteller at man må sette inn et punktum eller et komma mellom helsetninger, hvis de bindes sammen av et bindeord.

Tegnsetting - lengre eksempel