Programmet i Google Dokumenter og Word Online

Programmet er installert som en utvidelse til Google Chrome, og fungerer i Google Dokumenter og i Word Online. Skjermbildene i denne delen er basert på Google Dokumenter, men det fungerer på samme måte og ser helt likt ut i Word Online.

Når TxtAnalyser er installert, og du ikke er logget inn, kan du se et gult utropstegn ved programikonet. Utropstegnet angir at du ikke er logget inn.

1. Logg inn

Du kan enten logge inn med Feide, Wizkids-pålogging eller Google-pålogging. Hvis du allerede bruker AppWriter, kan du bruke samme pålogging til TxtAnalyser hvis du har en lisens til programmet.

2. Start og stopp programmet

Når programmet er installert, fungerer den i Google Dokumenter eller Word Online.

Når du klikker på applikasjonsikonet i nettleserfeltet, kan du aktivere eller deaktivere programmet i Google Dokumenter eller i Word Online ved å slå knappen på eller av. Som utgangspunkt er den slått på.

Når du er andre steder i nettleseren og klikker på ikonet, ser du at det ikke er mulig å aktivere den, for eksempel i Gmail. Så det er bare på sider hvor du har mulighet til å aktivere den, at den vil fungere.

3. Visning

Når programmet er aktivt, åpnes det et ekstra vindu i Google Dokumenter eller i Word Online. Vinduet plasseres automatisk øverst til høyre ved siden av dokumentet.

Visningsvindu

Det er mulig å flytte vinduet ved å klikke på det og dra den et annet sted. Det er også mulig å forstørre eller redusere vinduet ved å trekke det i kantene. Hvis du vil tilbake til det vinduet du startet med, klikker du på pilen øverst til høyre.

4. Identifikasjon av feil

Programmet kjøres i sanntid i dokumentet, og når det oppdages en feil vil den enten bli markert i blått eller gult.

Den blå fargen indikerer at programmet har funnet en feil, som den er sikker på er en feil. Den gule fargen indikerer at programmet har funnet en usannsynlig kombinasjon av ord og / eller ordklasser, og advarer brukeren om at det kan være en feil i ordet eller setningen.

Under er et eksempel på et ord som har blitt markert med blått og endringsforslag står under markert med grønt.

4.1. Finn, erstatt og ignorer

De tre funksjonene: finn, erstatt (bytt ut) og ignorer er oppført under endringsforslaget. Erstatt brukes til å erstatte ordet, ignorer brukes hvis programmet har funnet en feil som ikke er en feil, eller hvis brukeren ikke vil rette feilen.

Finn brukes hvis du har et langt dokument. Alle feilene markeres i dokumentet med fargemarkører, men programmet viser alltid feilen nærmest markøren. Hvis du for eksempel er på side tre i dokumentet ditt, og programmet viser en feil du ikke finner, klikker du på Finn for å gå direkte til feilen.

4.2. Forklaringer

Når programmet finner en feil vises ordet eller setningen som er feil øverst i vinduet. Deretter kan det være et alternativt forslag, for eksempel hvis du staver et ord feil. Da vil programmet ofte foreslå et alternativt ord for deg.

Deretter er det en forklaring, og forklaringen kan bestå av flere deler. Det er alltid en tekstforklaring, og det er ofte en film som støtter forklaringen.

YouTube-forklaringer

Tekstforklaringene kan vises på flere forskjellige språk. Under innstillinger kan du angi hvilket språk forklaringene skal vises på. Det er mulig å vise forklaringer på norsk, arabisk, engelsk, svensk, dansk og tyrkisk.

TxtAnalyser - Innstillinger

4.3. Ordoppslag

Du kan dobbeltklikke på hvilket som helst ord i dokumentet ditt, og deretter vises ordklassen og alle bøyninger av ordet i programvinduet.

Hvis det er et ord med flere ordklasser, for eksempel leke, vises begge ordklasser og bøyningen til de forskjellige ordklassene når brukeren klikker på ordet i vinduet. Her har brukeren valgt leke som substantiv og verb.

Ordklasser - substantiv

4.4. Setningsstatistikk

TxtAnalyser inneholder en logg med setningsstatistikk. Det er mulig å se statistikk for setninger for et dokument i TxtAnalyser-programvinduet, men det er også mulig å se en samlet setningsstatistikk på tvers av alle dokumentene dine.

Hvis du har et dokument åpent, klikker du TxtAnalyser i menyen og velger “dokumentstatistikk og søkeord”.

Dokumentstatistikk

Her vil du se en samlet statistikk over dokumentet ditt.

Statistikk - TxtAnalyser

Du kan se følgende:

 1. totalt antall ord i dokumentet
 2. gjennomsnittlig setningslengde
 3. antall ord i den lengste setningen
 4. antall ord i den korteste setningen
 5. nøkkelord – de viktigste ordene i teksten

Grafen viser antall ord i setninger. For eksempel viser grafen i eksemplet at det finnes en setning med 10 ord i.

Når du er på kontosiden din, kan du også se setningsstatistikk, men her er det en oversikt over alle dokumentene dine.

Her kan du se antall setninger per dato, samt gjennomsnittlig setningslengde og gjennomsnittlig antall tegn.

4.5 Undersøk

Funksjonen for undersøk i programvinduet lar deg undersøke teksten din i forhold til ordklasser og grammatikk.

Undersøk ordklasser

Når du klikker på ett av elementene i Undersøk, for eksempel Substantiv, blir alle substantivene i teksten din uthevet med en bestemt farge.

TxtAnalyser kan automatisk markere de tre store ordklassene: substantiver, verb og adjektiver. Både substantiv og verb kan spesifiseres nærmere i entall/flertall og nåtid/fortid. I tillegg kan programmet automatisk markere adjektiver, subjekter og direkte objekter.

 

5. Innstillinger

For å få tilgang til innstillinger, går du til menyen og velg innstillinger.

Innstillinger

Under innstillinger har du følgende alternativer:

 1. Visningsspråk
 2. Grammatikkspråk
 3. Kategorier
 4. Feilrapportering

Visningsspråket lar deg endre visningsspråket til selve TxtAnalyser sitt vindu og forklaringene for de enkelte feilkategoriene. Her kan du bytte mellom de tilgjengelige språkene, mens grammatikkspråket er språket som blir analysert. Hvis du skriver engelsk må grammatikkspråket endres til engelsk, og hvis visningsspråket er satt til norsk, vil programmet analysere engelske feil, men gi deg forklaringer på norsk. Det er også mulig å endre visningsspråket til arabisk, engelsk, svensk, dansk og tyrkisk.

Instillinger - TxtAnalyser
 1. Under kategorier kan du angi hvilke kategorier programmet skal ta hensyn til, og under feilrapportering kan du velge hvilken type rapportering du vil ha fra programmet. Du har følgende rapporteringsalternativer:
 2. Vis feil og rettinger
  1. Standardinnstillinger – her viser programmet alle feil, forklaringer og rettinger.
 3. Vis feil
  1. Her viser programmet alle feil, men ikke forslag til rettelser.
 4. Vis feil uten informasjon.
  1. Her viser programmet alle feil, men ikke med ytterligere informasjon.
 5. Ingen visning
  1. Et tomt programvindu vises her. Den logger brukerens feil, men viser ingen informasjon.
Språk

Når du klikker på Min konto, blir du tatt til kontosiden din hos Wizkids, hvor du kan se en logg over bruken av programmet, samt hvilke feil og hvor mange feil i hver feilkategori du har.