Administrasjon og logg

En stor del av funksjonene i programmet ligger i administrasjonsdelen. Her får du muligheten til å:

  • opprette og administrere egne grupper og/eller administrere din egen profil.
  • se statistikk over nivå og progresjon for elever, deg selv eller en gruppe.
  • laste opp dokumenter og automatisk få de rettet for stave- og grammatikkfeil. 

Tilgang til administrasjonen

Det er to måter å få tilgang til administrasjonsdelen på. 

1. Klikk på Min konto fra hovedmenyen. 

2. Gå til ta.wizkids.no og logg inn med ønsket innloggingsmetode.

Se din egen statistikk

Når du er logget inn, kan du få tilgang til statistikken din ved å trykke på statistikk i hovedmenyen. 

 

Her har du muligheten til å få en oversikt over din egen statistikk. Du kan blant annet få en oversikt over typiske feiltyper, og hvor mange feil som har blitt loggført innenfor hver kategori. Samtidig viser den også hvor mange av feilene du har rettet, og hvor mange av feilene du har valgt å ignorere. 

Det er mulig å klikke på en kategori og se feilene i de forskjellige underkategoriene. 

Trykk på feiltyper på siden over forskjellig statistikk for å få en liste og et diagram over typiske feiltyper. Du kan også få en oversikt over om du har blitt bedre til å ikke gjøre de samme feiltypene.

Administrasjon av grupper

Hvis du er lærer kan du lage en gruppe for klassen din eller for enkelte elever. Det gjør du ved å gå inn på kontosiden din. Deretter trykker du på grupper.

Deretter lager du en gruppe og gir den et navn. 

Når gruppen er opprettet kan du få elevene til å skrive inn gruppetegnet, eller du kan sende en link, så blir de automatisk med i gruppen. En elev kan godt være i flere grupper samtidig. 

Administrasjon av kategorier og feilrapporteringer for en gruppe

Samtidig har du også muligheten til å gjøre innstillinger for gruppen din, for eksempel å velge hvilke kategorier de skal jobbe med i løpet av en periode. I gruppen din kan du se en oversikt over statistikk på gruppen eller for den enkelte elev. Du kan også innstille hvilke feil TxtAnalyser skal vise i analyseboksen, for eksempel bare feil uten informasjon. På denne måten kan du innstille programmet basert på nivå og behov. 

Hvis du velger å trykke på kategorier kan du se hvilke som er aktive for gruppen din. Hvis du for eksempel velger kategorien Stor forbokstav så vil programmet kun analysere teksten for Stor forbokstav. Det vil si at når elevene logger inn i programmet, så er det bare Stor forbokstav som er aktiv, og de har ikke mulighet til å endre denne innstillingen. 

Last opp dokumenter for å få en automatisk analyse 

Hvis du har et antall oppgaver som du gjerne vil ha rettet for stave- og grammatikkfeil, kan du laste opp et dokument. 

Her har du muligheten til å velge hvilke kategorier programmet skal analysere, og laste opp et eller flere dokumenter

 

 

Programmet vil analysere alle dokumentene og gi deg en samlet rapport for hvert dokument, og en samlet rapport på tvers av alle dokumentene. Du vil også få en mer detaljert oversikt under diagrammet.

 

Hvis du ønsker å se feilene i dokumentet, så kan du klikke på “Se dokument”. Her kan du se de spesifikke feilene i teksten. 

Hvis du klikker på de røde strekene kan du se hvilken feil TxtAnalyser har funnet. Dette gir deg muligheten til å for eksempel se om det er samme ord eller samme setninger elevene dine har problemer med. 

Du har muligheten til å velge mellom de forskjellige dokumentene som du har lastet opp ved å finne disse i menyen for dokumenter.