Tastaturinnstillinger

På AppWriter-tastaturet finnes det en rekke innstillinger som kan endres. Trykk på tannhjulet for å aktivere denne menyen.

Opplesning

I AppWriter kan du stille lesehastighet og stemme. Du gjør dette ved å trykke på øret.

Opplesning
Ordforslag

I AppWriters menylinje kan du velge å aktivere eller deaktivere ordforslag (kommer snart). Sett avkrysning i boksen hvis ordforslag skal aktiveres (kommer snart). Du kan aktivere fagordlistene dine her også.

Aktivere fagordlister
Les opp mens du skriver

Les ord

Når man aktiverer Les ord vil AppWriter lese opp hvert enkelt ord etter at du har skrevet ordet ferdig, og trykket på mellomrom. 

Les bokstavlyd

Du kan få bokstavlyden opplest mens du skriver. Dette er en god støtte i lese- og skriveopplæringen. 

Les bokstavnavn 

Når man aktiverer opplesingen av bokstavnavn vil programmet lese opp lydene for hver bokstav som blir skrevet.

Disse funksjonene er gode som støtte i lese- og skriveopplæringen, spesielt med tanke på metoden STL + (skrive seg til lesing med talesyntese)