Opplesing av PDF-filer

Du kan åpne en OCR-behandlet pdf-fil i AppWriter ved hjelp av den innebygde “åpne med” – funksjonen på iPaden. PDF-filen kan bli lest opp, og ordene markeres under opplesingen.

PDF-fil i AppWriter

For eksempel kan du åpne en PDF-fil fra Safari ved å klikke på “åpne med” og velge AppWriter fra listen over apper.

I PDF-visningsprogrammet har du følgende alternativer: