Dokumenter

Startsiden inneholder en liste over dokumentene dine. Første gang du åpner appen, er listen tom. AppWriter håndterer to typer dokumenter: tekstdokumenter (merket med et blått ikon) og PDF-filer (merket med et hvitt og rødt ikon).

På forsiden har du følgende alternativer:

  • Nytt dokument – velg dette hvis du vil opprette et nytt dokument i AppWriter.
  • Importer fra Google Disk eller OneDrive – Velg dette hvis du vil importere et dokument fra Google Disk eller OneDrive.
  • OCR – Velg dette hvis du vil OCR-behandle en bildefil.

Forside iPad