“Målet er å styrke alle elevene våre”

Våren 2021 tok Trondheim kommune i bruk AppWriter og TxtAnalyser på skolene sine. I følge Leif Cato, spesialkonsulent i fagenheten oppvekst og utdanning i Trondheim, har alle elevene tilgang på digitale støtteverktøy i hverdagen.

Etter å ha sett på mulighetene som finnes på markedet synes vi Wizkids har mest å tilby når det kommer til funksjoner og støtte.

Leif Cato, spesialkonsulent i fagenheten oppvekst og utdanning i Trondheim

Kommunen har erfaring med støtteverktøy fra før, men bestemte seg for å se etter nye verktøy som tilbyr flere muligheter som matcher deres etterspørsel. Slik endte de opp med å bli kjent med Wizkids, hvor funksjonene hos AppWriter og TxtAnalyser møtte deres behov. Kommunens digitale pedagoger undersøkte og testet støtteverktøyene helt kostnadsfritt på forhånd.

“ Våre digitale pedagoger gikk gjennom funksjonene til AppWriter og TxtAnalyser, og disse ble sammenliknet med vår tidligere leverandør.”

Leif Cato sier at tilbakemeldingene han har mottatt er positive, applikasjonene er mer intuitive og brukervennlige. I tillegg sier han at implementeringen har gått fint hvor installasjonen har vært enkel og alle har, eller får, opplæring i systemene.  AppWriter og Txtanalyser er enkle å integrere på egne plattformer, disse kan aktiveres og deaktiveres når ønskelig etter installasjon.

Trondheim kommune har et mål om å få kvalitet-støtte i skriveopplæringen. Dette er også grunnen til at de tok i bruk digitale støtteverktøy fra start. Formålet deres er å hjelpe elevene i prosessen med et verktøy som er rettet mot eleven og dens behov. Flere elever i Trondheim kommune er avhengige av støtteverktøy når de arbeider med grammatikk og forståelse. Kommunen ønsket et verktøy som ikke bare fokuserte på elever med vansker, men heller alle elevene.

Det er ikke kun de med dysleksi, eller lese- og skrivevansker som drar nytte av et slikt verktøy. Derfor tilbyr vi støtten til alle elevene i Trondheim kommune fordi målet vårt er å styrke hver enkelt elev. ”

Leif Cato, spesialkonsulent i fagenheten oppvekst og utdanning i Trondheim

Formålet til Trondheim kommune er å styrke de ordinære opplærings timene og ha et fokus på alle elevers utdannelse, men spesielt de som har lese- og skrive utfordringer. Skolene i kommunen har ikke anvendt verktøyene i lang tid, derfor vil vi lage en ny case med de om et år for å se hvordan implementeringen har gått og erfaringen deres med AppWriter og TxtAnalyser. 

Les mer her om hvorfor digitale verktøy er viktige i undrvisningen.

Ønsker du å vite hvordan Wizkids kan styrke skolen din?

Ta kontakt for å få en gratis demo av støtteverktøyene.