Sterkere språklig bevissthet, bedre tekster!

Tilbakemelding og forklaring på gramatikk i sanntid.

Sterkere språklig bevissthet, bedre tekster!

Tilbakemelding og forklaring på gramatikk i sanntid.

Øker kvaliteten på tekstene

Elevene finner og forstår sine egne feil

TxtAnalyser analyserer og understreker elevtekster for grammatikk- og stavefeil. Verktøyet tilbyr også eleven huskeregler og forklarende videoklipp om hvordan man kan unngå å gjøre de samme feilene flere ganger. Alt dette foregår i sanntid mens eleven er i læringsmodus.

Større bevissthet i egne tekster

Undersøksfunksjonen gir eleven et overblikk over nåtid og fortid, setningsledd og forskjellige ordklasser som hjelper dem blant annet med å skrive i rett tid, produsere beskrivende tekster og sette komma riktig.

Hva kundene våre sier

Grammatikkundervisning, overalt!

Videreutvikle elevenes skriftspråklige ferdigheter i alle fag som for eksempel norsk, engelsk, sammfunnsfag, biologi og mer.

TxtAnalyser er en utvidelse som gjør at eleven kan lære av sine egne tekster, utenom den vanlige undervisningen om grammatikk.

Finn læringspotensialet

En helhetlig oversikt

TxtAnalyser kan illustrere feiltyper på både klasse- og individnivå. Dette er med på å tilrettelegge norskundervisningen basert på mulige forbedringsmuligheter.

Målrettet undervisning

Få et bedre overblikk over de skriftlige utfordringene. TxtAnalyser kan innstilles til å imøtekomme utviklingspotensialet som finnes i klassen eller hos den enkelte elev.

Oppdag hvordan TxtAnalyser utvikler skriftspråket

Få oppdateringer og nyheter, så du er med hele veien!