Kurs som får alle ombord

En mer effektiv oppstart

Nye verktøy og måter å jobbe på kan være tidkrevende, og det er ikke alltid man får alle med på endringene. Kursene våre tar hensyn til de forskjellige behovene og nivåene som finnes, så skolen kan få den beste starten.

Wizkids’ implementeringsmodell

Hos Wizkids har vi utarbeidet en “implementeringsmodell” som er basert på 10 års erfaring og teori. Hvert kurs tar utgangspunkt i denne modellen sammen med skolens behov.

G Suite, Chromebooks og språkteknologi

Kursholderne våre er G Suite-eksperter og er sertifiserte Google Educators, Trainers og Innovators som kan hjelpe skolene med å få mest mulig ut av G Suite for Education.

Vi har også pedagogiske konsulenter som er spesialister innenfor språkvansker, lese- og skriveteknologi, læringsstrategier og mer.

Vi hjelper dere med implementeringen!

Vi tilbyr en rekke ulike kurs som kan tilpasses behovene på akkurat deres skole