Forsterk lese- og skrivepotensialet i klasserommet

Lese- og skriveteknologi for alle.

Forsterk lese- og skrivepotensialet i klasserommet

Lese- og skriveteknologi for alle.

Gjør det mulig å lære for alle

Har elevene dine utfordringer med lese- og skrivevansker? Og mangler støtte til norsk eller andre språk?

AppWriter kan hjelpe

Med funksjoner som tale-til-tekst, opplesing, ordforslag, OCR og mer, kan alle delta likt i språkundervisning og andre fag.

Hva kundene våre sier

Opplesing av tekster

Skap selvstendige lesere

Med AppWriters innebygde stemmer kan elevene få hjelp med autentisk opplesing av for eksempel bøker, PDF-filer, hjemmesider og skoleoppgaver.

Finn feil i egne tekster

Opplesingsfunksjonen gjør det mulig for eleven å høre eventuelle stavefeil eller feil setningsstruktur i sine egne tekster.

Eleven er involvert i leseprosessen

AppWriter markerer ord under opplesing så eleven kan følge med. Samtidig kan eleven justere lesehastigheten for å øke leseforståelsen.

Større ordforråd

AppWriter er kontekstbasert. Dette betyr at elevene får de mest relevante ordforslagene, som hjelper til med å finne riktig stavemåte av et ord de eventuelt er i tvil om. Ordforslagsboksen er også et bra verktøy for å oppdage ord som kan utvide elevens ordforråd.

Alle (fag)ord kan mestres!

Jokertegnet (*) er nyttig for å stave ord eleven synes er vanskelige, siden tegnet kan erstatte bokstaver som eleven er i tvil om. Å bruke denne metoden gir eleven mer mot til å skrive og de blir mer selvstendige i prosessen. Fagordlister kan også hjelpe eleven med å uttrykke seg faglig riktig.

Få tilgang til kunnskap

Konverter bilder, pdf-filer eller bøker til tekst

Med AppWriters OCR-skanner kan eleven gjøre alt printet materiale, for eksempel en bok, PDF-fil og mer, lesbart.

Klipp ut det du trenger

Bruk utklippsleseren til å velge teksten du vil ha lest opp.

Opplev hva AppWriter gjør for elevene ​

Få oppdateringer og nyheter, så du er med hele veien!