Få det beste ut av elevene dine

Utvid elevenes potensial gjennom teknologi.

Samarbeider med 50.000+ skoler!

Hvis du jobber med å utvikle elevenes skriftspråk eller G Suite for Education, kan vi imøtekomme målene dine gjennom:

Lese- og skriveteknologi (LST)

AppWriter har naturlige stemmer til opplesing og en intuitiv brukerflate som betyr at flere kan komme fortere i gang med sin språklige utvikling.

Skriftspråklig utvikling

TxtAnalyser gir elevene en forklaring på stave- og grammatikkfeil i sine egne tekster, og i sanntid, slik at de kan lære raskere.

G Suite for Education

Som den største Google Premier Partner i Norden, kan vi hjelpe deg med alt fra kurs til oppsetting og administrasjon av Chromebooks og G Suite.

Flere læringsmuligheter

Løsningene våre gjør stillasering mer overkommelig. Alle verktøyene våres kan innstilles for å imøtekomme den enkeltes læringsområder.

På denne måten er det lettere å opprettholde motivasjonen i undervisningen, og sikre at flere får størst læringsutbytte med hjem.

En sparringpartner på laget

Gjennom en åpen dialog kan vi finne ut hvordan vi sammen utvikler elevenes språkferdigheter, og hvordan dere får mest mulig ut av deres G Suite-oppsett.

Få oppdateringer og nyheter, så du er med hele veien!