Prisstigning på Chrome Education Upgrades

Trer i kraft 9. mars 2021.

Den 9. mars 2021 øker Google prisen på Chrome Education Upgrade (Chrome management-lisenser). 

Chrome Education Upgrades vil øke fra en listepris på $30 USD til $38 USD. Som fører til at det vil bli introdusert en ny årlig prisfastsettelse og en prosess for justering av valutakurs. 

Google har hatt den samme prisen på Chrome Education Upgrades de siste 10 årene. Det har vært mange oppgraderinger gjennom årene – uten at prisen har endret seg. Google sier at prisstigningen gjenspeiler den kontinuerlige utviklingen av produkter, funksjoner for samarbeid og oppdateringer.

Google for Education Premier Partner

Døgnsupport leveres gjennom AUE-politikken (Chrome OS Automatic Update Expiration), og er utvidet fra 6.5 år til 8 år. I tillegg planlegger Google å lansere flere funksjoner, og forbedrede styringsfunksjoner som ekstra OS-styring, innstillinger for adgangsbegrensning og enda mer! 

Les mer om de nye mulighetene med Chrome Education Upgrades: 

Chrome Education Upgrade one-pager

OBS. Det er ingen utløpsdato på lisenser. Kjøp av lisenser til nåværende pris kan forbli og brukes etter den 9. mars 2021. 

Få et tilbud på nåværende Chrome Education Upgrades – kontakt:

info@wizkids.no

+4793094649