Hvordan søker jeg om støtte gjennom NAV?

Hvordan søke om støtte til AppWriter eller TxtAnalyser via NAV:
  1. Gå til dette skjemaet.
  2. Legg ved signert dokumentasjon på spesifikke lese- og skrivevansker, og eventuelt bevis på at du er under utdanning.
  3. Last ned “Førsteside til saken din”. Her finner du viktig informasjon om hvilken adresse du skal sende søknaden til.
  4. Last ned skjemaet du skal fylle ut. Dette skjemaet kan du fylle ut online ved å bruke Adobe Reader.
  5. I punkt 6, liste over hjelpemidler som søkes, skriver du inn HMS-artikkelnummer 268055 når du søker om AppWriter. Bruk “AppWriter til alle plattformer” som hjelpemiddelbeskrivelse. Dersom du skal søke om TxtAnalyser skriver du inn HMS-artikkelnummer 290062.
  6. Når du har fylt ut skjemaene og lagt ved dokumenter, sender du det hele til NAV i posten. Førstesiden må ligge øverst i dokumentene. Adressen du skal sende søknaden til finner du på førstesiden.

NB: Husk at du må være under utdanning og ha dokumentasjon på spesifikke lese- og skrivevansker (for eksempel dysleksi) signert av PP-tjeneste, logoped eller lignende for å kunne søke.

Har du behov for å bruke AppWriter eller TxtAnalyser mens NAV behandler søknaden din? 

Eller har du spørsmål til søknadsprosessen? 

Ta kontakt med oss på info@wizkids.no

Her kan du lese mer om hvordan man søker om hjelpemidler via NAV.

hjelpemiddeldatabasen til NAV kan du finne produkter som kan benyttes som hjelpemidler, blant annet AppWriter og TxtAnalyser. Her kan du søke om å få støtte fra det offentlige, slik at du kan bruke verktøyene.