Hvordan søker jeg om støtte gjennom NAV?

hjelpemiddeldatabasen til NAV kan du finne produkter som kan benyttes som hjelpemidler, blant annet AppWriter og TxtAnalyser. Her kan du søke om å få støtte fra det offentlige, slik at du kan bruke verktøyene. 

Hvem kan søke om støtte til AppWriter og TxtAnalyser fra NAV?

Alle som er under utdanning og har dokumentasjon på spesifikke språkvansker (for eksempel dysleksi).

Dokumentasjonen skal være signert av PP-tjeneste, logoped eller lignende.

Her kan du lese mer om hvordan man søker om hjelpemidler via NAV.