“Jeg vet ikke hva vi hadde gjort uten”

EduLife og G Suite for utdanning.  Kundecase med Chiltern Learning Trust, en utdanningsinstitusjon i Storbritannia.

Behovet for G Suite synkronisering 

Chiltern Learning Trust er en gruppe på 11 skoler i Luton og Central Bedfordshire, grunnskoler, ungdomsskoler og videregående skoler. Chiltern Learning Trust begynte med Google for Education da det var kun to skoler med i gruppen. På den tiden brukte skolene en læringsplattform kun fordi Instituttet for utdanning hadde et krav om at alle ungdomsskoler skulle ha en. Imidlertid hadde ikke plattformen stor fordel for undervisning og læring, da den var avhengig av at lærere la til innhold i systemet jevnlig. 

De ansatte begynte å bruke verktøyene Gmail og Google Drive som også var innebygd i læringsplattformen, i stedet for å bruke verktøyene som var inkludert i plattformen. Etter å ha gjort en evaluering med ansatte og elever bestemte de seg for at de ikke behøvde å betale for plattformen ettersom de medfølgende verktøyene ikke ble brukt. Med tanke på at personalet allerede brukte noen av applikasjonene fra G Suite, bestemte de seg for å bytte til Google Workspace for Education.

Et problem med byttet var at plattformen de brukte tidligere hadde en synkroniseringstjeneste mellom SIMS og G Suite. Når de ønsket å avslutte kontrakten, ville det verdifulle gå tapt og byttes vekk. Under søket etter en erstatningssynkroniseringstjeneste, kom Chiltern Learning Trust over Wizkids.

Samarbeidet med Wizkids

Chiltern Learning Trust (CLT) begynte først å samarbeide med Wizkids da de tok i bruk EduLife. Samarbeidet gjorde at skolene enkelt flyttet informasjon til skyen ved å synkronisere MIS-dataen sin med Google Workspace for Education.

I løpet av de siste syv årene har behovet for verktøyene vokst fra 2 til 11 skoler, alt fra barne- til videregående skoler, der alle har forskjellig behov. Trust fungerer på en måte som gjør at skolene kan skreddersy egen teknologi i samsvar med læringsstrategien. Imidlertid, for å tillate samarbeid på tvers av Trust har alle  skolene en Gmail e-postkonto for ansatte og elever, noe som oppmuntrer til deling av ideer og undervisningsstrategier.

Google Classroom og Google Drive er basisen i læring på tvers av skolene. Skolene bruker ofte Google-verktøy sammen med Microsoft-verktøy, og studentene oppfordres til å være fler-plattform-brukere med en blanding av Google-, Microsoft- og Apple-enheter.

Chiltern Learning Trust og Wizkids har utviklet et gjensidig partnerskap. CLT gir tilbakemeldinger om hvilke funksjoner som vil øke effektiviteten og ytterligere optimalisere deres arbeidsmåter. Dette fører til utvikling av nye funksjoner som vil være til stor hjelp for kundene våre. Noen av disse funksjonene er opprettelsen av Guardian Summaries i Google Classroom og Apple enhetsadministrasjon for skolene som bruker iPads.

CLT ønsket å redusere forandringene skolene gikk gjennom når det kom til bytte av læringsplattformer fra år til år, og derfor tok de i bruk G Suite. Da Google ble introdusert gikk oppdateringene automatisk, og det ble enklere for skolene. 

CLT har rapportert at kundeservicen har vært fantastisk. Det har vært verdifullt for både Chiltern Learning Trust og Wizkids å kunne dele ideer fritt og oppdage hva som er mulig å få til.

Redusert arbeid for lærere

Wizkids implementerte løsningen Edulife for Chiltren Learning Trust, som gjorde at skolene flyttet all sin informasjon til skyen ved å synkronisere MIS-dataene sine med Google Workspace for utdanning. 

Skolene i CLT er forskjellige og mye er ulikt fra skole til skole, men det er ingen tvil om at alle har sett gode resultater etter implementeringen. CLT har sett en jevn økning i etterspørsel om opplæring i Google Classroom, spesielt etter de begynte med fjernundervisning. Det å ha Google Classrooms allerede automatisk konfigurert av Wizkids reduserer arbeidsmengden til lærerne, og sparer personalet mye tid på å måtte sette opp klasserom manuelt. 

Å ha automatisk synkronisering har virkelig gjort en forskjell i arbeidsmengden.”

Påvirket av fjernundervisning

Skolene oppfordres til å gi tilbakemelding om hvordan Google Workspace og funksjonene til EduLife fungerer for dem, og hvordan disse kan forbedres. Wizkids opprettet en “Super Classroom Teacher” -konto for en rekke ungdomsskoler, slik at lederne fikk en strategisk oversikt over arbeidet som foregår online og lærerne fikk ordentlig støtte. 

Skolene i CLT er i forskjellige stadier på sin “Google reise”, men alle er oppfordret til å bruke de mer avanserte funksjonene som Rubrikker og Kommentarbanker for markering og tilbakemeldinger. Uansett kompetansenivå har tidsbesparelsen under lockdown og selvisolering vært uvurderlig. Lærerne behøver å forberede kun ett sett med ressurser enten elevene er i klasserommet eller har fjernundervisning. Elever som jobber hjemme går ikke glipp av noe som helst og lærerne behøver ikke å duplisere arbeidet, ettersom alt foregår via Google Classroom. 

Noen kull har måttet sendes hjem i flere uker av gangen grunnet restriksjoner. Dette ville ellers ha forårsaket mye forstyrrelse i læringen dersom skolene ikke hadde foretatt implementeringen. Det var, og er, fremdeles viktig at lærere kan flytte undervisning til nett med veldig kort varsel hvis et tilfelle av nye restriksjoner dukker opp. Elevene vet hvor og hvordan de får tilgang til arbeidsoppgavene, og timeplanen deres endres ikke. Skolene har klart å redusere forstyrrelsen som nedstengelsen forårsaket med en brukervennlig plattform. Dette gjorde skolenedstengelsen langt mer håndterlig og mindre overveldende for både ansatte og elever.

“Jeg vet ikke hva vi ville gjort uten det.”
Emma Darcy, direktør for lærings teknologi på Chiltern Learning Trust 

Forbedring av undervisning og læring

Et naturlig “neste trinn” for skolene i Chiltern Learning Trust etter integreringen av Google, var å finne løsningen på problemet de opplevde med økt antall digitale enheter på tvers av skoletrinnene. Denbigh videregående skole kjørte en pilot 1: 1 Chromebook-ordning som var utrolig vellykket, og nå er foresatte på tre av ungdomsskolene i CLT i stand til å “melde seg på” og kjøpe en Chromebook for å støtte barnets læring både i skolen og hjemme.

Oppsummert

Tre fordeler med å automatisk synkronisere skolens informasjon til Google Workspace for utdanning med EduLife er:

  1. Reduksjon av lærernes arbeidsoppgaver, en dynamisk løsning som sparer mye tid. 
  2. God support og kundeservice. I tillegg ha muligheten til å tenke utenfor boksen for best mulig tilpasning
  3. Enklere tilgang og forutsigbarhet for elevene, spesielt under nedstengelsen og isolering som kunne ha ført til problemer med læringsplanen. 

Denne løsningen gir alle like vilkår og hjelper lærere og støttepersonell med å bli mer trygge på teknologi. EduLife gjør det enklere for alle skolene ettersom alle konfigurasjonene skjer automatisk for dem. Personalet kan da fokusere på det som virkelig betyr noe: verdifull pedagogisk undervisning og læring. 

Hvordan kan Wizkids optimalisere skolen din?

Ønsker du å vite hvordan Wizkids kan hjelpe skolen eller kommunen din? Ta kontakt her og få en kostnadsfri demonstrasjon.