Hvordan Chromebooks styrket Narvik kommune under nedstengelsen

Nedstengelsen har satt en stopper for mange i snart ett år, men for Narvik kommune har pandemien styrket undervisningen. Chromebooks gjorde at Narvik kommune var klar for fjernundervisning siden første dag av nedstengelsen for et år siden.

Narvik kommune innførte digital undervisning allerede i 2012, hvor læreplaner og informasjon ble publisert digitalt. I 2014 kjøpte kommunen inn Chromebooks for elever ved 9. trinn for å teste ut hvordan disse kunne styrke undervisningen. Årene etter det første innkjøpet fikk kommunen mye opplæring til bruk av Chromebooks. “Da skolene stengte kjøpte vi inn 550 nye Chromebooks og alle mottok disse en uke etter nedstengelsen. Dette gjorde undervisningen enkel for lærere og elever”.

Innkjøp av Chromebooks var en kjempe suksess. Elevene likte godt den nye undervisningsformen, og lærere fikk mulighet til å ha god oppfølgning med elevene.
– Viggo Fredreheim

Viggo Federheim jobber for IT-drift og utvikling i Narvik kommune. I tillegg styrer han Google produkter og systemer i skolesektoren. Viggo mener at overgangen til Chromebooks gikk suverent grunnet kommunens kjennskap med Google sine produkter og tjenester. Google Classroom gjør kommunikasjon og samarbeid enkelt, i tillegg samhandler Classroom med regneark, presentasjoner, kalender, YouTube osv.

“Jeg har aldri opplevd en enklere eksamensløsning som på Chromebooks, eksamen er enkel å sette opp og administrere. Det tar ca. 5 minutter for en kontaktlærer eller IKT-ansatt å sette opp eksamen, og under eksamen får alle tilgang til nødvendige ressurser og verktøy “.

Viggo Fredreheim

Beisfjord skole bruker Chromebooks til undervisningen

Renate er IKT-veileder ved Beisfjord skole i Narvik. Hun forteller at hjemmeskole har hatt en positiv innvirkning på IKT-kompetanse hos elever og lærere, en kompetanse som er nyttig for fremtiden. Under ser man hvilke produkter Beisfjord skole bruker til undervisning, og fordelen ved disse.

Beisfjord skole har god struktur på undervisningen. Elevene blir delt inn i egne hangout-grupper hvor de kan samarbeide, ellers jobber de selvstendig. Skolen har gjort det slik at undervisningen blir kombinert med nettmøter, selvstendig arbeid og praktiske gjøremål, slik at det ikke blir “for mye” skjermtid. Renate sier at Chromebooks og verktøyene fra Google har mange fordeler som gir god utbytte, her kan du se hvilke fordeler.

Coronasituasjonen har gitt oss IKT-kompetanse, noe som gir nye rutiner i skolehverdagen. Vi har fått gode erfaringer som gjør oss sikre på at vi har gode systemer og løsninger, dersom en tilsvarende eller liknende situasjon skulle oppstå.

Renate, IKT-veileder i Beisfjord skole

Beisfjords suksessfaktorer med Chromebooks

  • Kommunen snudde seg fort rundt, og skaffet Chromebook til de som ikke allerede hadde 1:1 dekning
  • Vi hadde, som Google-kommune, de verktøyene vi trengte. Vi kom i gang med hjemmeundervisningen allerede 2. skoledager etter nedstengningen
  • Jobbet samlet og støttende, og vi hadde noen felles strategier
  • Tydelige forventninger til elever og ansatte
  • Tett og god kommunikasjon med foresatte
  • IT-avdelingen fikk utvidet arbeidstid for å følge opp skolene

Trykk her dersom du ønsker å se hele videoen til Narvik kommune.

Vil du høre mer om hvordan Wizkids kan hjelpe deg og kommunen din?