Hva er en dysleksivennlig skole?

Det er ikke enkelt å forstå hva som kjennetegner en dysleksivennlig skole, og heller ikke hvordan en blir det. Dysleksi Norge sier at det er mellom 5%-10% av Norges befolkning som har lese- og skrivevansker, og 20% av elever i Norge har lesevansker. I dette innlegget går vi nærmere inn på hva som gjør en skole dysleksivennlig og hvordan skoler kan bli dysleksivennlige.

Oppmerksomhet

Det er viktig å være oppmerksom på alle elever i klasserommet. Elever som behøver ekstra hjelp når det kommer til kommunikasjon, læring og oppmerksomhet trenger å bli sett. Dysleksivennlige skoler er oppmerksomme på elevene sine, og har forståelse om hva som må tilrettelegges individuelt, og ressurser til dette.  

Organisert miljø

En godt organisert og strukturert læreplan vil føre til at skolen kommer nærmere å være dysleksivennlig. Elever som har lese- og skrivevansker trenger struktur for å forstå og vite hva som er forventet av de. Slik at de selv og foresatte har mer kontroll på hva som foregår i skolen. Når alt av læringsmateriale er lett tilgjengelig har eleven mulighet til å vite hva som kommer, og kan forberede seg på dette.

God skolekultur

Skoler som fremmer alle individer, uansett bakgrunn, kjønn og unikhet fremmer en god kultur. Å opprette en god kommunikasjon mellom kommunen, skolene, styret, lærere, elever og foresatte vil skape et godt og trygt miljø. Dersom elever med lese- og skrivevansker føler seg trygge på skolen og tørr å si fra, da vil det være mulighet for å tilrettelegge for deres dysleksi.

I Danmark har vi lansert en dysleksivennlig podcast, du kan høre den her.

Variasjon

Variert undervisning vil føre til at elever får utdanningen sin tilpasset til en viss grad. I tillegg vil variasjon føre til angasjement og motivasjon. Undervisning kan varieres ved å innføre filmer, video, leker og praksis i skolehverdagen.

Gode integrerte systemer

Ved å innføre IKT i undervisningen vil elever få mulighet til å lære raskere og få informasjon på et og samme sted. EduLife vil gi muligheten til å flytte klasserom til skyen, hvor all informasjon blir tilgjengelig for lærere, elever og foresatte, på et sted. AppWriter og TxTanalyser hjelper elever med lese- og skrivevansker å fullføre mål og planer mye raskere enn til vanlig. Les mer om fordeler ved å integrere IKT i undervisningen her.

Hvordan bli dysleksivennlig skole?

Dersom du har oppfylt kriteriene nevnt over har du mulighet til å søke om å bli dysleksivennlig. Dysleksi Norge inkluderer kriterier og muligheter på hjemmesiden deres, i tillegg er formatet til en søknad inkludert som et utgangspunkt. Les mer her.

Hvordan kan Wizkids hjelpe deg?

Ønsker du å vite hvordan Wizkids kan hjelpe skolen eller kommunen din med å bli mer dysleksivennlig? Ta kontakt her eller send oss en melding på våre sosiale plattformer, Facebook, Instagram, LinkedIn.