Hva er dysleksi?

Kommer av de greske ordene dys og lexis som betyr vansker med ord. Dysleksi er en kjent lærevanske som påvirker lesing, skriving og staving til tross for intelligens, vanlig opplæring og gode sosioøkonomiske tilstander. I følge Dysleksi Norge er denne type lærevanske arvelig og det er ca. 5% som har dysleksi i Norge. I dette innlegget vil du lese mer om hva som kan kjennetegne dysleksi.

Sakte lesing og skriving

Lesing går som regel saktere når individet ikke har forståelse for ordene som er skrevet ned, og naturligvis påvirker dette skriveforståelsen fordi mange dyslektikere har redusert språklig arbeidsminne (Dysleksi Norge). Bokstaver kan bli rotete eller blandet når individet leser, og setninger blir uforståelige fordi ord ikke er på “riktig plass”. I tillegg blir ordlyder og rim utfordrende å forstå i mange tilfeller.

“Dyslektikere har lav lesehastighet som påvirker leseforståelsen, også
for dem som har kompensert for de fonologiske
vanskene”

Dysleksi Norge
Er dysleksi nødvendigvis et handicap? NRK møter de som ikke har latt seg stoppe av lese- og skrivevanskene.

Vansker med å stave og bygge opp setninger

Det blir utfordrende å bygge opp setninger og stave når ord og bokstaver blander seg. Det er tidskrevende for mange å utføre arbeidsoppgaver grunnet manglende forståelse og lav lesehastighet (Mayoclinic). Ettersom mange dyslektikere har redusert språklig arbeidsminne kan gjenkjenning av skrivefeil bli vanskelig, hvor individet ikke forstår skrivefeilen eller hvorfor det er feil.

Skrivefeil blir ikke gjenkjent

Språket blir ofte enkelt og skrivingen ordrett. Mange klarer ikke å forså skrivefeil, heller ikke gjenkjenne disse dersom de oppstår igjen. Et mindre ordforråd og enkelt språk er et tegn på dysleksi hos barn, i tillegg mangler dyslektikere ofte forståelse for grammatikk og regler (Mayoclinic).

Feil uttalelse av ord eller navn

Navn og ord blir ofte uttalt feil, dette forekommer oftest når ordet eller navnet er langt. Det er utfordrende for dyslektikere å memorere ord, navn og oppgaver (Mayoclinic). I følge Dysleksi Norge har individed redusert språklig arbeidsminne, og husker fem pluss-minus to, mens de som ikke har dysleksi husker syv pluss-minus to enheter.

Lurer du på hva slags verktøy vi har som støtter deg med lese-og skrivevansker?

Våre verktøy er godkjent av NAV hjelpemiddelsentral. Ta kontakt med oss her for en hyggelig og uforpliktet prat.