E-bok: Lese- og skrivevansker

E-boken vår er en studie basert på 250 norsklærere, hvor ny innsikt og funn er basert på lese-og skrivevansker. E-boken omhandler hvordan utdannings institusjoner opplever lese-og skriveteknologi. Boken tar for seg utfordringer i interne og eksterne situasjoner. Du kan laste den ned ved å trykke under bildet.

E-boken tar for seg blant annet:

  • Lærerens tanker om lese-og skriveteknologi (LST)
  • Hvordan takle utfordringer med nåværende LST
  • Effekten av lese- og skriveteknologi
  • Manglende kompetanse og selvlæring