Guttas Campus – Zacharias: DJ eller kokk?

Guttas Campus er en 14-dagers intensiv læringscamp for gutter fra 9.klasse, som legger vekt på det faglige (lesing, skriving og regning) og det sosiale. Vi møtte Zacharias som er 14 år og som går på en skole i Oslo. Han fortalte oss mer om Guttas Campus, skolelivet og hans tanker for fremtiden.