Hva er en dysleksivennlig skole?

Det er ikke enkelt å forstå hva som kjennetegner en dysleksivennlig skole, og heller ikke hvordan en blir det. Dysleksi Norge sier at det er mellom 5%-10% av Norges befolkning som har lese- og skrivevansker, og 20% av elever i Norge har lesevansker. I dette innlegget går vi nærmere inn på hva som gjør en …

Hva er en dysleksivennlig skole? Les mer »