Hvordan Chromebooks styrket Narvik kommune under nedstengelsen

Nedstengelsen har satt en stopper for mange i snart ett år, men for Narvik kommune har pandemien styrket undervisningen. Chromebooks gjorde at Narvik kommune var klar for fjernundervisning siden første dag av nedstengelsen for et år siden. Narvik kommune innførte digital undervisning allerede i 2012, hvor læreplaner og informasjon ble publisert digitalt. I 2014 kjøpte …

Hvordan Chromebooks styrket Narvik kommune under nedstengelsen Les mer »