Hva er dysleksi?

Kommer av de greske ordene dys og lexis som betyr vansker med ord. Dysleksi er en kjent lærevanske som påvirker lesing, skriving og staving til tross for intelligens, vanlig opplæring og gode sosioøkonomiske tilstander. I følge Dysleksi Norge er denne type lærevanske arvelig og det er ca. 5% som har dysleksi i Norge. I dette …

Hva er dysleksi? Les mer »