Lese- og skrivevansker i 2020

Les om de nyeste funnene relatert til lese-og skrivevansker i 2020!
– En studie basert på 250 norsklærere

I samarbeid med Opinion spurte vi 250 norsklærere: Hvilke “overlevelsesstrategier” ses blant elever med lese- og skrivevansker? Hvor rustet føler lærerne seg til å støtte elever med utfordringer? Hvem har tilgang til lese- og skriveteknologi i dag?