5 fordeler med digitale verktøy

I løpet av det siste året har kommuner og skoler tilpasset innhold og læring for hybrid- og fjernundervisning. Pedagogisk tilrettelegging har blitt nødvendig i en uforutsigbar hverdag, og derfor har digitale hjelpemidler blitt tatt i bruk. Digitale verktøy gir mulighet for tilrettelegging med teknologi, hvor innhold blir lett tilgjengelig og enkelt å dele med andre. Dette innlegget vil gir mer innsikt om fordeler ved digitale verktøy.

Kombinasjon av pedagogisk tilrettelegging og digitale verktøy gir flere tilpasningsmuligheter. Med god tilrettelegging og pedagogisk bruk av teknologi kan elever tilegne seg og formidle kunnskap på en likeverdig måte.

Statped, 2019

1. Økt inkludering

I følge Statped kan teknologi i opplæringen øke læringsutbytte og inkludering. Lærere har større mulighet for å nå ut til mange elever på en gang, hvor informasjon blir gitt gjennom en kanal. Holde kontakt og kommunikasjon med elever blir enklere når teknologi blir tatt i bruk. I tillegg blir det lettvint å ha kontroll på elevens progresjon i et fag.

Statistikk på hybrid-og fjernundervisning

2. Struktur og forutsigbarhet

Elever og foresatte får mer struktur på hverdagen når læringsmaterialet er tilgjengelig digitalt. Å dele nødvendig informasjon på én plattform vil føre til kontroll og oversikt på hva som foregår i skolehverdagen. Det kan føles forvirrende å ikke vite hva som forventes eller hva som må til for å mestre et fag. Det er spesielt viktig med struktur for personer med ADHD, lærevansker, lese-og skrivevansker, språkvansker, autismespekterforstyrrelser osv. i følge Statped. Digitale verktøy støtter forutsigbarhet, og forutsigbarhet gjør det enklere å forstå hvorfor, hva, hvordan, hvem og hvor, noe som er viktig for personer med lærevansker. Foresatte finner det spesielt nødvendig å ha oversikt og struktur når elevene har hjemmeundervisning.

3. Motivasjon og selvstendighet

I følge utdanningsforskning øker digitale verktøy motivasjonen blant elever. Dersom læringsutbyttet er betydelig bedre ved implementering av teknologi, bør alle utdanningsinstitusjoner vurdere å bruke digitale verktøy. I tillegg kan digitale hjelpemidler motivere elever til å bli selvstendige og utføre arbeidsoppgaver raskere.

4. Informasjonsflyt

Forskning viser at informasjon flyter enklere med digitale verktøy. Verktøyene gjør det mulig å nå ut til samtlige på samme tid, og informasjon som skal ut blir tilgjengelig på en plattform. Kommunikasjon mellom ledelse, lærere, elever og foresatte blir mer flytende og foregår på samme sted.

Ta kontakt med oss for å vite mer om hva Google sine produkter kan gjøre for deg og utdanningsinstitusjonen din.

5. Teknologi som støtteapparat

Unge blir kjent med teknologi og lærer raskere når digitale verktøy blir implementert i undervisningen. I tillegg vil elever med lærevansker få et støtteapparat som gjør at de klarer å følge undervisningsplanen i takt med “alle andre”. AppWriter og TxtAnalyser er gode eksempler på verktøy som støtteapparat for elever med lærevansker, les mer om de her. Støtteapparatet vil også hjelpe lærere med å komme i mål under digital undervisning, og de får oversikt på elevens fremgang underveis.

Ønsker du å vite mer om Wizkids digitale verktøy og hvordan disse bidrar til å nå fullt potensiale?